همکاری با ما

سلامی گرم خدمت کاربران گرامی

دوستانی که تمایل و توانایی همکاری به صورت کاری یا دواطلبانه را دارند می توانند از طریق فرم ذیل صفحه ما را مطلع نمایند .

همکاری به صورت کاری :

این همکاری در دو سطح دستمزد ثابت و دستمزد موردی می باشد .

تمام دوستانی که تمایل به همکاری رسمی با مجموعه را دارند باید حداقل ۲ هفته و حداکثر ۴ هفته کیفیت همکاری آنان مورد تایید باشد .

میزان دستمزد ثابت از ماهانه ۵۰ هزار تومان تا ۷۵۰ هزار تومان متناسب با سطح و میزان همکاری متغییر است .

هزینه پایه اینترنت برای تمامی همکاران رایگان خواهد بود و توسط ما ساپورت میشود .

همکاری به صورت دستمزد موردی :

برای فعالیت های مختلف تعرفه مشخصی تعیین شده مثلا ارسال مطلب ، کپی مطلب و … که با انجام هر مورد مبلغی به وی تعلق خواهد گرفت .

همکاری دواطلبانه :

به صورت داوطلبانه و آزاد همه دوستان می توانند با ما همکاری نمایند و در ازای آن امتیاز در بخش کاربری دریافت نمایند.

فرم همکاری با ما

bigtheme