آموزش نجوم

دایره البروج چیست؟

575c71e12fbf82eb7e8b4567_1

با حرکت زمین در مدار خودش، خورشید روی دائره البروج (دایرهٔ قرمز بزرگ) حرکت می‌کند با حرکت زمین در مدار خودش، به نظر می‌رسد خورشید روی دائره البروج (دایرهٔ قرمز بزرگ) بر زمینه ستارگان حرکت می‌کند. دائره البروج مسیر حرکت ظاهری سالانهٔ خورشید نسبت به زمین، بر روی کره سماوی است.   در تصویر بالا برج فلکی هر ماه را ...

ادامه مطلب »
bigtheme