آموزش کارآفرینی

یک کلیک تا مقصد

1ded1294b19cf083ab584019071ffd3e

بحبوحه امتحانات است و بچه ها با چهره هایی در هم و مضطرب, آخرین زورشان را می زنند که شاید چند پاراگراف بیشتر در ذهن پرشان فرو کنند بحبوحه امتحانات است و بچه ها با چهره هایی در هم و مضطرب، آخرین زورشان را می زنند که شاید چند پاراگراف بیشتر در ذهن پرشان فرو کنند. در همین حین یکی ...

ادامه مطلب »
bigtheme