ضرب المثل و تمثیل

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (ک)

56ca268e2fbf825e148b4567_1

انواع ضرب المثل, ضرب المثل با حرف ک کافر همه را بکیش خود پندارد ! کاچی بهتر از هیچی است ! کار از محکم کاری عیب نمیکنه ! کار خر و خوردن یابو ! کار بوزینه نیست نجاری ! کارد، دسته خودشو نمی بره ! کار، نشد نداره ! کار نباشه زرنگه ! کار هر بز نیست خرمن کوفتن — ...

ادامه مطلب »

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (غ)

56abd08beda421d7278b4569_1

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا ، ضرب المثل با غ   غاز میچرونه ! غالباً انسان آنچه را که نمی خواهد می یابد. غربال را جلوی کولی گرفت و گفت : منو چطور می بینی ؟ گفت : هر طور که تو منو میبینی ! غلام به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو ! غلیان بکشیم یا ...

ادامه مطلب »

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (ش)

566c8888eda42167588b4567_1

انواع ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا   شاهنامه آخرش خوشه ! شاه می بخشه شیخ علیخان نمی بخشه ! شاگرد اتو گرم، سرد میارم حرفه، گرم میارم حرفه ! شاه خانم میزاد، ماه خانم درد میکشه ! شب سمور گذشت و لب تنور گذشت ! شب دراز است و قلندر بیکار ! شب عید است و یار از من ...

ادامه مطلب »

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (س)

5661fc91eda421e51f8b4569_1 (1)

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (س) سالها میگذاره تا شنبه به نوروز بیفته ! سالی که نکوست از بهارش پیداست ! سال به دوازده ماه ما می بینیم یکدفعه هم تو ببین ! سال به سال دریغ از پارسال ! سبوی نو آب خنک دارد ! سبوی خالی را بسبوی پر مزن ! سبیلش آویزان شد ! سبیلش را ...

ادامه مطلب »

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (د)

563a93d8cc820b3e348b4568_1

ضرب المثلهای ایرانی, انواع ضرب المثل   داری طرب کن، نداری طلب کن دادن به دیوانگی گرفتن به عاقلی دارندگیست و برازندگی دانا گوشت میخورد نادان چغندر داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حسابه دانا داند و پرسد نادان نداند و نپرسد دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه — هر دو جانسوز است اما این کجا و آن کجا ...

ادامه مطلب »

۷۰ ضرب المثل ایرانی

70-ضرب-المثل-ایرانی-402x238

۱با آل علی هر که در افتاد ، ور افتاد . ۲ با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیکت ! ۳ با این ریش میخواهی بری تجریش ؟ ۴ با پا راه بری کفش پاره میشه، با سر کلاه ! ۵ با خوردن سیرشدی با لیسیدن نمیشی ! ۶ باد آورده را باد میبرد ! ۷ ...

ادامه مطلب »

حکایت ضرب‌المثل «بار الاغ را که بردارند، …» چیست؟

حکایت-ضرب-المثل-«بار-الاغ-را-که-بردارند،-...»-چیست؟

مثل‌ها نقطه اتصال فرهنگ عوام و خواص هستند. در حوزه ادب رسمی و مکتوب، آنجا که شاعر خود را به زبان و فرهنگ مردم نزدیک می‌کند، وقتی است که از مثل‌های آنان بهره می‌گیرد؛ مثل‌ها از این رو نزدیکترین گونه به ساحت ادب رسمی؛ یعنی شعر و نثر فصیح و بلیغ هستند. زیرا تمام ویژگی‌های اثر بلیغ را در خود ...

ادامه مطلب »
bigtheme